Site blog

Slika Zilha Ramić
napisao/la Zilha Ramić - Ponedjeljak, 31 Oktobar 2016, 7:17
Bilo ko na svijetu

Allah dž.š., nam u Kur'anu naređuje:

"O vi koji vjerujete, sebe i svoje porodice čuvajte od vatre, čije će gorivo ljudi i kamenje biti... "(Et -Tahrim, 6.)

Allah dž.š., nas prvim ajetom Objave obavezuje da UČIMO.

Znanje samo po sebi nije dovoljno, jer u procesu islamske edukacije svakog muslimana neophodna je i kvalitetna primjena tog znanja. To znači da porodica i muallim moraju ujediniti i sinhronizirati sve svoje znanje, umijeće, volju i snagu da bi jedno mlado biće podučili i odgojili.

Polaznika vjerske pouke ne treba samo podučiti određenom znanju, već ga treba usmjeriti i da to stečeno znanje postane njegova ljubav, način vladanja i ponašanja, da bude ponosan na ono što zna, što radi i kako živi.

Djetinjstvo je nekad bilo doba u toku kojeg se dijete još u domu njegovih roditelja, pripremalo da sasvim samostalno uspješno i suvereno stupi u društvo odraslih, da preuzme dužnosti i odgovornosti života.

U toku tog razdoblja džemat, zajedno sa roditeljima, nanama i djedovima štitili su ga od svega onoga što je moglo raniti njegovu osjetljivu dušu.

Danas već to nije slučaj. Sredstva javne komunikacije, internet, televizija i drugo, ne štite i ne štede mlade od loših utjecaja, već ih izlažu pritisku slobodnih i liberalnih, često i nemoralnih ideja.

čestvovati u odgoju djeteta, raditi na izgradnji njegovog morala, etike, ahlaka je najčasniji zadatak. To je, ustvari najvažnije što možemo dati svom evladu, važnije nego sve drugo na ovom svijetu.

Poslanik s.a.v.s., kaže: "Roditelj ništa vrednije ne može ostaviti svome evladu od lijepa odgoja"

Roditelji zajedno sa svojim muallimima kroz MEKTEB to mogu uspješno ostvariti.

Zašto treba djecu slati na vjersku pouku – mekteb?

Navikli smo da postavljamo pitanje ZAŠTO, jer hoćemo da znamo svrsishodnost, razlog ili potrebu onoga što radimo. Ako možda postavljate pitanje ZAŠTO MEKTEB ili ako se možda dvoumite, biste li ili ne upisali svoje dijete u mekteb, mi vam nudimo nekoliko odgovora, koji će vam, nadamo se, pomoći da se odlučite.

Tih odgovora naravno ima više, a vjerujemo da su i ovih nekoliko, sasvim dovoljni da u vama prevagne odluka da se djeca šalju u mekteb, zato što:

- jedna od glavnih islamskih dužnosti je podučiti svoju djecu osnovnim islamskim propisima i odgojiti ih u duhu Islama.

Muhammed, a.s., je rekao: "Roditelj je obavezan prema djetetu: da mu da lijepo muslimansko ime, da ga lijepo odgoji, da ga poduči pismenosti, plivanju i odbranbenim vještinama, da ga izdržava imovinom zarađenom na dozvoljen način i da mu pomogne da se oženi, odnosno, ako je kćerka, uda kad dođe vrijeme za to."

- želimo sebe i svoju djecu da sačuvamo od raznih ovodunjalučkih iskušenja, kao i od džehennemske vatre koja je pripremljena za one koji se ogluše o Allahove, dž.š., propise. "O vi koji vjerujete, sebe i svoje porodice čuvajte od vatre..."(Et -Tahrim, 6.)

- želimo da iza sebe ostavimo odgojenu djecu koja će živjeti u Islamu i upućivati dovu Allahu, dž.š., za svoje roditelje i na najbolji način čuvati uspomenu na njih. Muhammed, a.s., je rekao: "Kada čovjek umre prekida se mogućnost pristizanja sevapa za dobra djela, osim u tri slučaja: 

- ako je iza sebe ostavio valjano i hairli u Islamu odgojeno dijete koje mu dovu čini, - ako je ostavio trajnu sadaku - vakuf, koji i poslije njegove smrti koristi ljudima i - znanje kojim se ljudi koriste i poslije njegove smrti."

- želimo da naša djeca upoznaju osnovne islamske propise, da razumiju smisao, potrebu i opravdanost tih propisa i da se naviknu da ih praktično primjenjuju, kako bi govorom i djelom bili istinski muslimani.

-želimo da naša djeca saznaju šta im je kao muslimanima halal-dozvoljeno, a šta haram-zabranjeno činiti, jer će samo ako budu radili dozvoljeno, a čuvali se zabranjenog, biti uspješni na ovom i budućem svijetu, te da nauče kakvo zlo i propast donose: alkohol, droga, prostitucilja, krađa, laž, sijanje smutnje, ogovaranje itd. i da se toga čuvaju.

- želimo da se naša djeca druže i upoznaju sa drugom djecom, koja također baštine islamske vrijednosti sa svojom porodicom, te da se, kada dođe vrijeme za to, žene i udaju međusobno, jer loših primjera koji nas kao roditelje trebaju zabrinuti u ovom pogledu ima nažalost veliki broj.

- želimo da naša djeca izgrade privrženost prema džematu i svojoj zajednici i prema svemu drugom što je napredno i humano.

- želimo da nam djeca budu sretni i ponosni što pripadaju ummetu Islama, a ne da se toga stide. Allah, dž.š., kaže u Kur'anu: "Naredi djeci svojoj da obavljaju namaz i istraj u tome... A samo one koji se Allaha budu bojali i grijeha klonili čeka lijep svršetak." (Taha, 132.)

- jasno nam je da u našem nastojanju da svoju djecu islamski odgojimo i usmjerimo najbolje može pomoći upravo ambijent mekteba i stručna pomoć imama-muallima.

Zato mi ne smijemo dozvoliti da odgoj naše djece prepustimo slučaju i vremenu.

mekteb0

 

Poštovana braćo, cijenjene sestre!


Ovim putem želimo da uputimo apel svima Vama roditeljima i da Vas pozovemo da svoju dužnost prema djeci ispunite i ne dozvolite da se sutra kajete i da Vas djeca osuđuju zato što ih na vrijeme niste odgojili i usmjerili na pravi put.

Islamski opredijeljena porodica će svoje dijete sigurno usmjeriti na vjersku pouku.

Pred Allahom dž.š., će odgovarati svaki onaj koji ne ispuni svoje obaveze, a za ovu obavezu stići će ga kazna još na ovom svijetu.

Da nas Allah dž.š., pomogne i uputi na pravi put.

Izvor: MIZ Maglaj (Preporod.com)[ Izmijenjeno: Ponedjeljak, 31 Oktobar 2016, 7:44 ]
 
Slika Admin Onlinemekteb
napisao/la Admin Onlinemekteb - Ponedjeljak, 26 Septembar 2016, 11:45
Bilo ko na svijetu

Povijesno gledano mekteb je imao zapaženu ulogu u odgojno-obrazovnom procesu, koji je važio za prvi, elementarni i pripremni stadij za dalje školovanje mladih gdje bi se izučavali osnove dini-islama. Odgoj i obrazovanje u islamu imaju neizmjernu važnost, a Kur`an, a. š., savjetuje i upozorava sve vjernike:
 „O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti.“ (Et-Tahrim, 6.)
Svjesna ove univerzalne Božije poruke, Uprava za vjerske poslove Rijaseta kroz mekteb obezbjeđuje odgovarajući sistem i oblik odgojno-obrazovnog rada koji predstavlja snažnu, ali i neophodnu pomoć u ispunjavanju roditeljske obaveze islamskog odgajanja djece. S tim u vezi možemo kazati da je intencija na stvaranju odgojno-obrazovnog sistema koji uvažava različitosti i individualne osobitosti svakog djeteta te teži djetetovom samoostvarenju i cjelovitom razvoju. Također, roditelji bi trebali biti svjesni svoje odgovornosti i imati povjerenje u ulogu mekteba u pravilnom formiranju ličnosti njihovog djeteta.


U mektebu je rješenje za mnoge probleme

U našem vremenu, u procesu profiliranja islamske ličnosti djeteta mekteb ima posebno mjesto, nezamjenjivu ulogu i izuzetno veliki značaj. Nećemo pogriješti ako kažemo da mekteb nema alternativu za porodicu našeg vremena! Iako je u islamu naglašena roditeljska odgovornost za odgoj djece, time nije nimalo umanjena i odgovornost Zajednice i njen interes za ovu djelatnost jer od kvaliteta islamskog odgoja i obrazovanja svakog člana zavisi i kvalitet vjerskog života u cijeloj Zajednici. Jedna od glavnih islamskih dužnosti je podučiti svoju djecu osnovnim islamskim propisima i odgojiti ih u duhu islama. Ma koliko roditeljska obaveza u pogledu islamskog odgojno-obrazovnog djelovanja bila naglašena, u praksi ona nažalost nije cjelovito ostvarena zbog obimnosti, složenosti i uslovljenosti društvenim okolnostima, jer naše doba sve izraženije na vrijeme gleda očima profiterstva: “Vrijeme je novac”, gdje mnoge porodice trpe na način da roditelji sve manje imaju vremena za svoju djecu i time ne paze niti pružaju adekvatnu vjersku naobrazbu. Naša djeca u ambijentu otuđenosti i svijetu punom izazova i dilema, alternativu i utjehu pronalaze na facebook-u, twiteru, nasilnim video igrama, kladionicama, cigaretama i sl. Gdje je moguće rješenje? U svim ovim društvenim izazovima, mekteb sa svojim muallimom i drugim resursima pruža pomoć, odgovore na mnoga pitanja, priliku za plodne dane u izgradnji identiteta i osvješćivanju prema pravim vrijednostima za život.
Intencija je da naša djeca upoznaju osnovne islamske propise, da razumiju smisao, potrebu i opravdanost tih propisa i da se naviknu da ih praktično primjenjuju, kako bi govorom i djelom bili istinski muslimani. Cilj i zadatak mektebske nastave je da pripremi i osposobi polaznike mektebske nastave da žive u skladu sa islamskim propisima. Ovaj cilj i zadatak se postiže sveobuhvatnim islamskim pedagoškim i didaktičko-metodičkim radom muallima.
mekteb

Ovakvim radom muallim/a polaznike mektebske nastave, pored ostalog:
- upoznaje učenike mekteba sa islamom i njegovim učenjem, poučava ih njegovim propisima te im razvija ljubav prema njemu;
- odgaja ih u duhu islamskoga ahlaka;
- podstiče ih na praktičnu primjenu islamskih normi u svakodnevnom životu;
- usmjerava ih na pravilno razumijevanje svijeta i života koji ih okružuje;
- podstiče ih na razvijanje međuljudske ljubavi i razumijevanja;
- razvija im ljubav prema Domovini;
- upućuje ih i na sve druge korisne aktivnosti kojima se izgrađuje zdrava, kompletna, savjesna, samosvjesna i samostalna ličnost.

U procesu dosezanja ovih ciljeva i interesa kako djeteta tako i zajednice, nezamjenjivu ulogu ima muallim kao centralna figura mektebske pouke i kao nosilac sveukupne administracije i organizacije u cjelokupnoj edukaciji. Muallim je empatičan i iskren prijatelj svakom djetetu. Naravno, važna je podrška roditelja koji trebaju voditi brigu da je dijete redovno na nastavi, da radi zadaću kod kuće, da sa njima obnavlja i utvrđuje naučeno kao što je namaz, učenje Kur`ana isl. Djetetu mnogo znači ova saradnja između muallima i roditelja, što ga na koncu čini sigurnijim i odvažnijim na putu mektebske naobrazbe.

Upišimo se u mekteb na vrijeme!

Mektebska nastava ispunjava pedagoško-didaktičke propise koja će kao takva, ako Bog da, polučiti rezlutatima. Zato ne smijemo propustiti priliku da upišemo naše dijete ili djecu u obližnji mekteb, 17. ili 18. septembra tekuće godine. Troškova za mekteb skoro pa da i nema, u odnosu na školu. Lijepo bi bilo da na dan upisa uzmemo svoje dijete za ručicu, povedemo ga u džamiju i ohrabrimo ga kojom lijepom riječju. Svrsishodno je ispričati neku našu anegdotu iz mektebskih dana. Lijepo je i da se kupi slatkiš koji će podijeliti sa svojim prijateljima u mektebu. Na mektebskoj nastavi se upoznaju novi prijatelji, razvija moć opažanja, verbalne sposobnosti i duša se približava vrijednostima vjere. Dijete u mektebu je u svakom slučaju na dobitku, a dijete bez mekteba ostaje usamljeno u pustinji maloljetničkih dilema, pitanja, potreba, strahova itd.

Adis Sultanović (Preporod)